Mołdawia


Strona główna -> Mołdawia
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   

Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Mołdawia, albo raczej Republika Mołdawii to graniczące z Rumunią i Ukrainą państwo europejskie, leżące na terenie krainy nazywanej Besarabią wzdłuż rzeki Dniestr. Większa część kraju leży na prawym brzegu. Lewobrzeżna niewielka część nazywana jest natomiast Naddniestrzem, a zasiedlają ją głównie Rosjanie i Ukraińcy. Stolicą Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej jest Tyraspol. Ta część Mołdawii nie jest oficjalnie uznawana jako niezależne państwo. Rdzenną ludność Mołdawii stanowią Gagauzi, będący tureckojęzycznymi prawosławnymi chrześcijanami. Obszar Mołdawii podzielony jest na 32 regiony oraz 5 miast wydzielonych. Poza tym w jej skład wchodzi terytorium autonomiczne – Gagauzja oraz Naddniestrze


Największym bogactwem Mołdawii jest urodzajna i niewykorzystana ziemia uprawna.

Ustrój, rząd, administracja

Mołdawia zgodnie z konstytucją jest republiką parlamentarną. W praktyce obyczaje polityczne odbiegają od wzorców europejskich. Na czele państwa stoi wybierany przez parlament prezydent, który w ramach swoich obowiązków przyjmuje ambasadorów, wysyła przedstawicieli Mołdawii do obcych państw, ratyfikuje umowy międzynarodowe, reprezentuje państwo na zewnątrz. Prezydent z kolei mianuje premiera, podpisuje ustawy, które może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, w szczególnych przypadkach zachowuje prawo weta, nadaje obywatelstwo cudzoziemcom, stosuje prawo łaski, a także posiada specjalne uprawnienia w dziedzinie wojskowości. Ogółem spraw kieruje wybierany przez parlament prezes rady ministrów,. Stoi on na czele rządu, który podlega parlamentowi i może być przez niego odwołany.

Geografia

Całkowita granica lądowa Mołdawii wynosi1389 km, granic morskich państwo nie ma z powodu braku dostępu do morza. Mołdawia graniczy z Rumunią na długości 450 km i z Ukrainą na długości 939 km. Główne miasta to Kiszyniów, Bielce, Soroki, Kaguł, Tyraspol, Bendery, Rybnica, Orgiejów, Komrat. Powierzchnia Moładawii to niecałe 34 tys. km2. W przeważającej części są to tereny nizinne, poniżej 200 m npm. Przez teren kraju płynie rzeka Dniestr, który dzieli go na dwie części: Besarabię i Naddniestrze. Panuje tu klimat kontynentalny, z łagodnymi zimami i gorącymi latami.

Historia

Mołdawia to dawna republika ZSRR wiec swoją niepodległość zawdzięcza jego rozpadowi w 1991 roku i od tego roku można mówić o historii Mołdawii. Wcześniej przez wiele dziesięcioleci jej historia związana była z historią Związku Radzieckiego, ale wcale nie ten kraj był państwem macierzystym. Początki związane są z hospodarstwem mołdawskim, które do 1924 roku stanowiło własność turecką. Przez kilka lat w okresie II wojny światowej Mołdawia pozostawała też oficjalnie częścią Rumunii. Czasy przed hospodarstwem mołdawskim z kolei, czyli wcześniej niż w XIV wieku to okres zasiedlania tych terenów członkami plemienia Daków. Po upadku państwa dackiego pod naporem Rzymu tereny dzisiejszej Mołdawii, znalazły się w zasięgu wpływów rzymskich. Następny okres to najazdy Hunów i Gotów. Zaznaczyły się tu też wpływy Scytów, Awarów, Pieczyngów, Kumanów, Słowian, Bułgarów i Rosjan. XIII wiek to panowanie Mongołów, a następnie Węgrów, aż do XIV wieku i wejścia w skład państwa osmańskiego..

Specyfika kraju

Mołdawia na pierwszy rzut oka serwuje piękne widoki przyrody i biedy. Ta druga wcale nie jest piękna. Kraj znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, teoretycznie niezależny, ale wciąż kontrolowany przez Rosję, która łatwo nie oddaje swoich historycznych zdobyczy i ogranicza ich rozwój. Wewnątrz Republiki Mołdawskiej wyodrębniają się mniejszości narodowe, silnie szukająca przyjaciół w Europie i Turcji Autonomiczna Republika Gagauzji oraz orbitująca wyraźnie na wschód Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Kraj nie posiada przemysłu ani bogactw naturalnych, a jedyną wartością jest czarna urodzajna ziemia, pokrywająca większość kraju i niestety leżąca odłogiem. Najczęściej uprawia się tu winorośle.

Atrakcje

W Mołdawii jest niewiele zabytków, ale warto zajrzeć do kilku monastyrów i twierdz. Monastyry XVIII-wieczne są wydrążone w skale, albo zbudowane z kamienia w takich miejscach, jak Tipowa, Saharna, Orheiul Vechi. W Saharnej znajduje się też ciekawy klasztor z cerkwią, w której można oglądać relikwie św. Makarego. Interesująca dla turystów może też być twierdza w miejscowości Soroki. Była ona niegdyś jednym z głównych ogniw łańcucha wschodniomołdawskich zamków. W Sorokach można też zobaczyć osiedla Cyganów, niezwykle kontrastowe bogate domy i zapuszczone dzieci oraz kobiety piorące ręcznie w baliach.Mołdawia - miastaMołdawia - co warto wiedzieć
Mołdawia - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies